Sublime text 3: Ứng dụng trình sửa Editor cho Coder

Sublime text 3: Ứng dụng trình sửa Editor cho Coder tốt nhất, hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ như PHP, asp.net, pythor, perl, pascal,html,css, jquery,... Phiên bản: Bản dựng 3211 - Sublime Text 3 OS X (10.7 trở lên là bắt buộc) Windows 32 bít - cũng có sẵn dưới dạng phiên bản di động Windows 64 bit - cũng...