Các Chủ Đề Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản Phần 1: Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề mỗi ngày là phương pháp học từ vựng tiếng anh vô cùng hiệu quả và không gây nhàm chán. Chúng ta có thể tùy chọn các chủ đề từ cơ bản như gia đình, thể thao, giao tiếp hàng ngày cho đến những chủ đề nâng cao như nghề nghiệp, công việc.

Từ vựng tiếng anh cơ bản thông qua các chủ đề từ ngày 1 – ngày 10

Ngày 1: Chào hỏi - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 1: Chào hỏi – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 2: Tạm biệt - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 2: Tạm biệt – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 3: Nói lời xin lỗi - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 3: Nói lời xin lỗi – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 4: Cảm ơn - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 4: Cảm ơn – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 5: Giới thiệu về bản thân - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 5: Giới thiệu về bản thân – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 6: Thời gian, các câu nói về thời gian, xem giờ - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 6: Thời gian, các câu nói về thời gian, xem giờ – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 7: Khen ngợi, các câu nói khen ngợi hay dùng hàng ngày - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 7: Khen ngợi, các câu nói khen ngợi hay dùng hàng ngày – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 8: Than phiền, một số câu than phiền các vấn đề hàng ngày - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 8: Than phiền, một số câu than phiền các vấn đề hàng ngày – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 9: Ngạc nhiên, những câu nói biểu cảm về hành động  - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 9: Ngạc nhiên, những câu nói biểu cảm về hành động – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 10: Lời mời, lời mời hàng ngày được sử dụng nhiều  - Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày
Ngày 10: Lời mời, lời mời hàng ngày được sử dụng nhiều – Từ vựng tiếng anh cơ bản mỗi ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.