List Domain googleZamviet.com sưu tầm và chia sẻ với các bạn danh sách hơn 100 địa chỉ trang web của google có đuôi tên miền theo từng quốc gia nước sở tại.

list domain google danh sach trang web cua google theo tung quoc gia
List Domain Google: Danh sách các trang web của google tại các quốc gia

List Domain google: Địa chỉ trang web theo từng quốc gia

 1. USA (.com) www.google.com
 2. Afghanistan (.com.af) www.google.com.af
 3. American Samoa (.as) www.google.As
 4. Anguilla (.off.ai) www.google.off.ai
 5. Antigua and Barbuda (.com.ag) www.google.com.ag
 6. Argentina (.com.ar) www.google.com.ar
 7. Armenia (.am) www.google.am
 8. Australia (.com.au) www.google.com.au
 9. Austria (.at) www.google.at
 10. Azerbaijan (.az) www.google.az
 11. Bahrain (.com.bh) www.google.com.bh
 12. Bangladesh (.com.bd) www.google.com.bd
 13. Belgium (.be) www.google.be
 14. Belize (.com.bz) www.google.com.bz
 15. Bolivia (.com.bo) www.google.com.bo
 16. Bosnia and Herzegovina (.ba) www.google.ba
 17. Botswana (.co.bw) www.google.co.bw
 18. Brazil (.com.br) www.google.com.br
 19. British Virgin Islands (.vg) www.google.vg
 20. Bulgaria (.bg) www.google.bg
 21. Burundi (.bi) www.google.bi
 22. Canada (.ca) www.google.ca
 23. Chile (.cl) www.google.cl
 24. China (.cn) www.google.cn
 25. Colombia (.com.co) www.google.com.co
 26. Congo, Democratic Republic of the (.cd) www.google.cd
 27. Congo, Republic of the (.cg) www.google.cg
 28. Cook Islands (.co.ck) www.google.co.ck
 29. Costa Rica (.co.cr) www.google.co.cr
 30. Croatia (.hr) www.google.hr
 31. Cuba (.com.cu) www.google.com.cu
 32. Czech Republic (.cz) www.google.cz
 33. Cote dCase Ivoire (.ci) www.google.ci
 34. Denmark (.dk) www.google.dk
 35. Djibouti (.dj) www.google.dj
 36. Dominica (.dm) www.google.dm
 37. Dominican Republic (.com.do) www.google.com.do
 38. Ecuador (.com.ec) www.google.com.ec
 39. Egypt (.com.eg) www.google.com.eg
 40. El Salvador (.com.sv) www.google.com.sv
 41. Estonia (.ee) www.google.ee
 42. Ethiopia (.com.et) www.google.com.et
 43. Fiji (.com.fj) www.google.com.fj
 44. Finland (.fi) www.google.fi
 45. France (.fr) www.google.fr
 46. Gambia (.gm) www.google.gm
 47. Germany (.de) www.google.de
 48. Gibraltar (.com.gi) www.google.com.gi
 49. Greece (.com.gr) www.google.com.gr
 50. Greenland (.gl) www.google.gl
 51. Guatemala (.com.gt) www.google.com.gt
 52. Guernsey (.gg) www.google.gg
 53. Haiti (.ht) www.google.ht
 54. Honduras (.hn) www.google.hn
 55. Hong Kong (.com.hk) www.google.com.hk
 56. Hungary (.hu) www.google.hu
 57. Iceland (.is) www.google.is
 58. India (.co.in) www.google.co.in
 59. Indonesia (.co.id) www.google.co.id
 60. Ireland (.ie) www.google.ie
 61. Isle of Man (.co.im) www.google.co.im
 62. Israel (.co.il) www.google.co.il
 63. Italy (.it) www.google.it
 64. Jamaica (.com.im) www.google.com.im
 65. Japan (.co.jp) www.google.co.jp
 66. Jersey (.co.je) www.google.co.je
 67. Jordan (.jo) www.google.jo
 68. Kazakhstan (.kz) www.google.kz
 69. Kenya (.co.ke) www.google.co.ke
 70. Kyrgyzstan (.kg) www.google.kg
 71. Latvia (.lv) www.google.lv
 72. Lesotho (.co.ls) www.google.co.ls
 73. Libya (.com.ly) www.google.co.ly
 74. Liechtenstein (.li) www.google.li
 75. Lithuania (.lt) www.google.lt
 76. Luxembourg (.lu) www.google.lu
 77. Malawi (.mw) www.google.mw
 78. Malaysia (.com.my) www.google.com.my
 79. Malta (.com.mt) www.google.com.mt
 80. Mauritius (.mu) www.google.mu
 81. Mexico (.com.mx) www.google.com.mx
 82. Micronesia (.fm) www.google.fm
 83. Mongolia (.mn) www.google.mn
 84. Montserrat (.ms) www.google.ms
 85. Morocco (.co.ma) www.google.co.ma
 86. Namibia (.com.na) www.google.com.na
 87. Nepal (.com.np) www.google.com.np
 88. Netherlands (.nl) www.google.nl
 89. New Zealand (.co.nz) www.google.co.nz
 90. Nicaragua (.com.ni) www.google.com.ni
 91. Norfolk Island (.com.nf) www.google.com.nf
 92. Norway (.no) www.google.no
 93. Oman (.com.om) www.google.com.om
 94. Pakistan (.com.pk) www.google.com.pk
 95. Panama (.com.pa) www.google.com.pa
 96. Paraguay (.com.py) www.google.com.py
 97. Peru (.com.pe) www.google.com.pe
 98. Philippines (.com.ph) www.google.com.ph
 99. Pitcairn (.pn) www.google.com.pn
 100. Poland (.pl) www.google.pl
 101. Portugal (.pt) www.google.pt
 102. Puerto Rico (.com.pr) www.google.com.pr
 103. Qatar (.com.qa) www.google.com.qa
 104. Romania (.ro) www.google.ro
 105. Russia (.ru) www.google.ru
 106. Rwanda (.rw) www.google.rw
 107. Saint Helena (.sh) www.google.sh
 108. San Marino (.sm) www.google.sm
 109. Saudi Arabia (.com.sa) www.google.com.sa
 110. Senegal (.sn) www.google.sn
 111. Seychelles (.sc) www.google.sc
 112. Singapore (.com.sg) www.google.com.sg
 113. Slovakia (.sk) www.google.sk
 114. Slovenia (.si) www.google.si
 115. South Africa (.co.za) www.google.co.za
 116. South Korea (.co.kr) www.google.co.kr
 117. Spain (.es) www.google.es
 118. Sri Lanka (.lk) www.google.lk
 119. St.Vincent and the Grenadines (.com.vc) www.google.com.vc
 120. Sweden (.se) www.google.se
 121. Switzerland (.ch) www.google.ch
 122. Taiwan (.com.tw) www.google.com.tw
 123. Tajikistan (.com.tj) www.google.com.tj
 124. Thailand (.co.th) www.google.co.th
 125. The Bahamas (.bs) www.google.bs
 126. Tonga (.to) www.google.to
 127. Trinidad and Tobago (.tt) www.google.tt
 128. Turkey (.com.tr) www.google.com.tr
 129. Turkmenistan (.tm) www.google.tm
 130. U.S. Virgin Islands (.co.vi) www.google.co.vi
 131. Uganda (.co.ug) www.google.co.ug
 132. Ukraine (.com.ua) www.google.com.ua
 133. United Arab Emirates (.ae) www.google.ae
 134. United Kingdom (.co.uk) www.google.co.uk
 135. Uruguay (.com.uy) www.google.com.uy
 136. Uzbekistan (.co.uz) www.google.co.uz
 137. Venezuela (.co.ve) www.google.co.ve
 138. Vietnam (.com.vn) www.google.com.vn
 139. Zambia (.co.zm) www.google.co.zm

Bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu thêm về bản cập nhật spam liên kết của google mới update T7/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.