Notepad++ là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí (như trong “ngôn ngữ tự do” và cũng như trong “bia miễn phí”) và thay thế Notepad hỗ trợ một số ngôn ngữ. Chạy trong môi trường MS Windows, việc sử dụng nó được điều chỉnh bởi Giấy phép Công cộng GNU.

Notepad++: 1 Trình soạn thảo mã nguồn miễn phí

Trình soạn thảo mã nguồn miễn phí notepad++
Trình soạn thảo mã nguồn miễn phí notepad++

Dựa trên thành phần soạn thảo mạnh mẽ Scintilla , Notepad ++ được viết bằng C ++ và sử dụng Win32 API và STL thuần túy, đảm bảo tốc độ thực thi cao hơn và kích thước chương trình nhỏ hơn. Bằng cách tối ưu hóa càng nhiều quy trình càng tốt mà không làm mất đi tính thân thiện với người dùng, Notepad ++ đang cố gắng giảm lượng khí thải carbon dioxide trên thế giới. Khi sử dụng ít năng lượng CPU hơn, PC có thể giảm tốc và giảm mức tiêu thụ điện năng, dẫn đến một môi trường xanh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.